Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

Харуулах # 
Title
03 05_2018 он А25 тоот Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах тухай
03 05_2018 он А 24 тоот Хөрөнгийг бүртгэлд авах
02 26_2018 он А22 тоот Хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай
02 13_2018 он А18 тоот Төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай
02 13_2018 он А17 тоот Төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай
02 13_2018 он А 16 тоот Төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай
02 12_2018 он А20 тоот Төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай
02 12_2018 он А19, тоот Төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай
11 24_2017 он А121 тоот Төсөл хөтөлбөр, Хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай,
11 24_2017 он А120 тоот Төсөл, хөтөлбөр, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгийг бүртгэлд авах тухай

Бидэнтэй Харилцах

  • Хаяг: ЭХЭМҮТ - Хувьсгалчдын гудамж, Баянгол дүүрэг,
    16060 Улаанбаатар, Монгол улс
  • Утас: 362205 Захиргаа: 27011
  • Факс: + (976)-11-362633
  • Лавлагаа, дотуур холбоотой холбогдох утас: 362676