Статистик мэдээлэлзүйн тасгийн танилцуулга

Тасгийн зорилго:

 • Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэх, тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх, эргэн мэдээлэх
 • Эмнэлгийн бүртгэлийн болон тайлангийн маягтыг бүрэн, үнэн зөв хөтлөх ажлыг хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих
 • Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээ, мэдээллийг, дээд шатны байгууллагад үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх
 • Эрүүл мэндийн мэдээллийн санг баяжуулах, боловсронгуй болгох
 • Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийг нэхэмжилж авах

Мэргэжлийн хүчин чадал:

Статистик мэдээлэлзүйн тасаг нь тасгийн эрхлэгч, статистикч их эмч, эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан их эмч, эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан нягтлан бодогч, хүүхдийн эмнэлэг хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан-2, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан -2, эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан -1, эмнэлгийн архивын ажилтан, захиргааны архивын ажилтан гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.
Бүтэц–үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг:

 1. Эрүүл мэндийн статистикийн хэсэг
 2. Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан хэсэг
 3. Эмнэлгийн архив
 • Тасгийн эрхлэгч Б.Одмаа, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: odma_b@yahoo.co.uk
 • Статистикч их эмч А.Оюунчимэг, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: aoyun_2409@yahoo.com
 • Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан их эмч С.Гантуяа, утас: 362676 – 27034,  цахим шуудан: snj_ganaa@yahoo.com
 • Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан нягтлан бодогч Д.Батдэлгэр, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: delee_09@yahoo.com
 • Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан П.Энхтуяа , утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: monkhsuld@yahoo.com
 • Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан З.Алтанзул, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: zaltaa69@yahoo.com
 • Хүүхдийн эмнэлэг хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан Б.Хандаа, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: tsmkhn@yahoo.com
 • Хүүхдийн эмнэлэг хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан Ш.Ризагүл, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: riza_sh_arti@yahoo.com
 • Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг хариуцсан бүртгэл мэдээллийн ажилтан Ч.Эрдэнэчимэг, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: erdee_c@yahoo.com
 • Эмнэлгийн архивын ажилтан Т.Риза, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: riza_burtgel@yahoo.com
 • Захиргааны архивын ажилтан Д. Бүдханд, утас: 362676 – 27034, цахим шуудан: budee_0401@yahoo.com

Үйл ажиллагаа

 • Монгол улсын “Статистикийн тухай” хууль
 • “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль” хууль
 • “Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ЭМС-ын 450 тоот тушаал
 • “Эх, нярайн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын журам батлах тухай ЭМС-ын 139 тоот” тушаал
 • Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 459/280/182 тоот тушаал
 • ЭХЭМҮТ-ийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, ”Архивын журам”, хөдөлмөрийн гэрээ болон захирлын тушаал бусад журам, зааврын дагуу үйл ажиллагаагаа зохион байгуулдаг.

Бидэнтэй Харилцах

 • Хаяг: ЭХЭМҮТ - Хувьсгалчдын гудамж, Баянгол дүүрэг,
  16060 Улаанбаатар, Монгол улс
 • Утас: 362205 Захиргаа: 27011
 • Факс: + (976)-11-362633
 • Лавлагаа, дотуур холбоотой холбогдох утас: 362676