Хүүхдийн эмнэлгийн Аж ахуйн хэсгийн танилцуулга

Эрхэм зорилго

Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд чанар хүртээмжтэй байлгахыг эрхэм болгон эмнэлгийн тасаг нэгжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг стандартын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэхэд оршино

Мэргэжлийн хүчин чадал

ЭХЭМҮТ-ийн захирлын 2011 оны 6 сарын 27-ны өдрийн 118 тоот “Төвийн дүрэм, бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай” тушаалаар ХЭ-ийн АА-н хэсэг болж хэсгийн ахлагч 1, нярав 5, үйлчлэгч 5 гэсэн орон тоотойгоор шинэчлэн байгуулагдсан. Төвийн захирлын 2013 оны 1-р сарын 7-ны өдрийн 15 (б) тоот “Гэрээт үйлчлэгч ажиллуулах тухай” тушаалаар ажлын шаардлагаар шөнийн ээлжийн гэрээт 6 үйлчлэгч ажиллуулах болсон. 2016 оны байдлаар хэсгийн ахлагч 1, нярав 5, өдрийн үйлчлэгч 5, шөнийн ээлжийн үйлчлэгч 6, нийт 17 орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Хэсгийн ахлагч Б.Пүрэвсүрэн Бизнесийн удирдлагын бакалавр, ня-бо
Утас: 11-362676 - 27042
Цахим шуудан: puujee_15@yahoo.com

Нярав О.Нямгэрэл
Утас: 11-362676 - 27413
Нярав Б.Должинсүрэн
Утас: 11-362676-27436

Нярав Б.Отгонтуяа
Бизнесийн удирдлагын бакалавр, Ня-бо
Утас:11-362676-27042
Цахим шуудан: Otgooborhuu@yahoo.com

Нярав Т.Баярмаа
Бизнесийн удирдлагын баклавар, эдийн засагч
Утас:11-362676-27042
Цахим шуудан: Bayrmaatuguldur@yahoo.com

Нярав А.Хишигмаа
Эмчилгээний Биеийн тамирын арга зүйч бакалавр,
Утас: 11-362676 – 27042

Үйл ажиллагаа

Хүүхдийн эмнэлгийн бүх тасаг нэгжийн эд аж ахуй, эмнэлгийн нийтийн эзэмшлийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан Хангамж үйлчилгээтэй холбоотой асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлэх, нийтийн эзэмшлийн бүх талбай болон шөнийн ээлжийн үйлчлэгчгүй тасгуудын ажлын бус цагийн ОО-ын цэвэрлэгээг хариуцан үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Бидэнтэй Харилцах

  • Хаяг: ЭХЭМҮТ - Хувьсгалчдын гудамж, Баянгол дүүрэг,
    16060 Улаанбаатар, Монгол улс
  • Утас: 362205 Захиргаа: 27011
  • Факс: + (976)-11-362633
  • Лавлагаа, дотуур холбоотой холбогдох утас: 362676