Бүтэц, зохион байгуулалт

ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ-ийн бүтэц

 ЗАХИРЛЫН АЖЛЫН АЛБА

  1.     Захирлын туслах

  2.     Хуулийн зөвлөх

  3.     Хэвлэл  мэдээллийн ажилтан

  4.     Мониторинг, үнэлгээний мэргэжилтэн

 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН АЛБА

 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний  үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавьж, бие даасан зохион байгуулалтаар ажиллана.

  1.     Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албаны дарга

  2.     Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн чанарын менежер

  3.     Хүүхдийн  эмнэлгийн чанарын менежер

  4.     Чанарын лавлагаа мэдээллийн ажилтан

 I. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,СУРГАЛТ,ГАДААД ХАРИЛЦАА ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛД ХАРЪЯАЛАГДАХ АЛБА, НЭГЖ , НЭРШИЛ

  1.     Эрдэм шинжилгээний салбар

  2.     Сургалт сурталчилгааны алба

  3.     Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа

  4.     Мэдээллийн технологийн алба

  5.     Статистик мэдээлэл зүйн алба

  6.     Тандалт судалгааны алба

  7.     Номын сан

 Хүүхдийн зөвлөх поликлиник: 

   (а) Төрөлжсөн мэргэжлийн кабинетууд

   (б) Оношлогооны хэсэг

 ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИК

Төрөлжсөн мэргэжлийн кабинетууд

Оношлогооны хэсэг

Бүртгэл мэдээллийн хэсэг

1.

Эрүү нүүрний гажиг заслын кабинет

Тархины цахилгаан бичлэгийн кабинет

2.

Эрүү нүүрний мэс заслын кабинет

Хэт авиан оношлогооны кабинет – 1

3.

Шүдний эмчилгээний кабинет

Хэт авиан оношлогооны кабинет – 2

4.

Бөөр, шээс ялгаруулах эрхтний эмгэг судлалын кабинет

Ходоод гэдэсний дуран оношлогооны кабинет

5.

Хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын кабинет

Рентген оношлогооны кабинет

6.

Мэс заслын эмгэг судлалын кабинет

Сонсгол судлалын кабинет

7.

Бөөрний мэс заслын кабинет

Сонсгол заслын кабинет

8.

Харшлын эмгэг судлалын кабинет

Хэл заслын кабинет

9.

Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын кабинет

Зүрхний хэт авиан оношлогооны кабинет

10.

Хараа хамгаалах кабинет

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн кабинет

11.

Дотрын эмгэг судлалын нэгдүгээр кабинет

Нүдний хэт авиан оношлогооны кабинет

12.

Дотрын эмгэг судлалын хоёрдугаар кабинет

 

13.

Мэдрэлийн эмгэг судлалын кабинет

14.

Нүдний эмгэг судлалын кабинет

15.

Цусны эмгэг судлалын кабинет

16.

Өсвөр үеийнхэнд зөвлөгөө өгөх кабинет

17.

Дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэг судлалын кабинет

18.

Зүрх судас, үе мөч, холбогч эдийн эмгэг судлалын кабинет

19.

Нярайн эмгэг судлалын кабинет

  1.     Хүлээн авах яаралтай тусламжын тасаг

  2.     Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний тасаг

  3.     Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг

  4.     Цусны эмгэг судлалын тасаг

  5.     Зүрх судас холбогч эдийн эмгэг судлалын тасаг

  6.     Хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын тасаг

  7.     Бөөр дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын тасаг

  8.     Мэдрэлийн эмгэг судлалын тасаг

  9.     Сэргээн засах эмчилгээний тасаг

  10.   Нярайн эмгэг судлалын тасаг

  11.   Нярайн эрчимт эмчилгээний тасаг

  12.   Ерөнхий мэс заслын тасаг

  13.   Эрүү нүүрний мэс заслын тасаг

  14.   Чих хамар хоолойн мэс заслын тасаг

  15.   Нүдний мэс заслын тасаг

  16.   Бөөрний мэс заслын тасаг

  17.   Хагалгааны нэгдсэн тасаг

  18.   Мэдээгүйжүүлэлт,эрчимт эмчилгээний тасаг

   III. ЭХ БАРИХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТАСГУУД

   Нөхөн үржихүйн зөвлөх поликлиник

   (а) Эх ургийн анагаах ухаан судлалын хэсэг,

   (б) Нөхөн үржихүйн анагаах ухаан судлалын хэсэг

 НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИК

 

Эх ургийн анагаах ухаан судлалын хэсэг

Нөхөн үржихүйн анагаах ухаан судлалын хэсэг

Бүртгэл мэдээллийн хэсэг

1.              

Цитогенетикийн лаборатори

Эндокринологийн кабинет

2.              

Хэт авиан оношлогооны кабинет – 1 

Үргүйдлийн кабинет

3.              

Хэт авиан оношлогооны кабинет – 2 

Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмгэгийн кабинет 

4.              

Хэт авиан оношлогооны кабинет – 3

Өсвөр үеийн кабинет

5.              

Жирэмсний кабинет – 1

Андрологийн кабинет

6.              

Жирэмсний кабинет – 2

Рентген оношлогооны кабинет

7.              

Жирэмсний кабинет – 3

Урогинекологийн кабинет

8.              

Жирэмсний кабинет – 4

Гэр бүл төлөвлөлт, үр хөндөлтийн кабинет

9.              

Дотрын кабинет

Хөх умайн хүзүү судлалын кабинет

10.            

Удамзүйн кабинет

Нүдний кабинет

11.            

 Зүрх судасны кабинет

 Шүдний кабинет

  1.     Хүлээн авах яаралтай тусламжын тасаг

  2.     Мэдээгүйжүүлэлт, Хагалгааны нэгдсэн тасаг

  3.     Эрчимт эмчилгээний тасаг

  4.     Төрөх тасаг

  5.     Төрсний дараах тасаг

  6.     Эрсдэлтэй жирэмсэн судлалын тасаг

  7.     Дутуу тээлт судлалаын тасаг

  8.     Нярайн тасаг

  9.     Эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын тасаг

  10.   Сэргээн засах эмчилгээний тасаг

  Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасаг

  1.     Мэдээгүйжүүлэлт,  хагалгааны нэгдсэн тасаг

  2.     Эрчимт эмчилгээний тасаг

  Эх нярай судлалын тасгууд:

  1.     Төрөх тасаг

  2.     Төрсний дараах тасаг

  3.     Эрсдэлтэй жирэмсэн судлалын тасаг

  4.     Дутуу тээлт судлалын тасаг

  5.     Нярайн тасаг, нярайн эрчимт эмчилгээний тасаг

  Эмэгтэйчүүд судлалын тасгууд:

  1.     Эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын тасаг

  2.     Сэргээн засах эмчилгээний тасаг

  IV. СУВИЛАХУЙН АЛБА

  1.     Сувилгааны  албаны дарга

  2.     Гардан үйлдлийн стандарт сувилгаа, асаргаа хариуцсан арга зүйч

  3.     Сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний нөөц, нийгмийн асуудал хариуцсан арга зүйч

  4.     Сувилгааны чанар хариуцсан ерөнхий сувилагч аргазүйч

  5.     Сувилагч эмнэлгийн мэргэжилтний сургалт, судлагаа, эрдэм шинжилгээ хариуцсан ерөнхий сувилагч

  V. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА

  1.     Хүний нөөцийн албаны дарга

  2.     Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

  3.     Нийгмийн ажилтан

  4.     Сэтгэл зүйч

  5.     Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

  6.     Бичиг хэргийн ажилтан

  7.     Архивын ажилтан

  VI. СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨЛТ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛД ХАРЪЯАЛАГДАХ  АЛБА, ТАСАГ, ХЭСЭГ

  1.     Санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн алба

  2.     Маркетинг судлагааны хэсэг

  3.     Эрүүл мэндийн даатгалын хэсэг

  4.     Ариутгал, халдваргүйтэлийн тасаг

  5.     Эм зүйн алба

  6.     Нэгдсэн лабораторын тасаг

  7.     Эмчилгээний хоол судлалын тасаг

  8.     Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасаг

  VII. ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНД ХАРЪЯАЛАГДАХ  ТАСАГ, ХЭСЭГ 

  1.  Инженер техникийн тасаг    

  1.1 Сантехник, дулаан хангамжийн  хэсэг

  1.2 Цахилгаан, тоног төхөөрөмжийн хэсэг

  2. Төвийн аж ахуйн тасаг

  2.1  Хүүхдийн эмнэлгийн аж ахуйн хэсэг

  2.2 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн аж ахуйн хэсэг

  ТӨВИЙН АЛБАДУУД, НЭРШИЛ:

  1.     Эрдэм шинжилгээний салбар

  2.     Захирлын ажлын алба

  3.     Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын алба

  4.     Хүний нөөцийн алба

  5.     Сувилахуйн алба

  6.     Сургалт, сурталчилгааны алба

  7.     Мэдээллийн технологийн алба

  8.     Статистик мэдээлэлзүйн алба

  9.     Санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн алба

  10.   Хангамж үйлчилгээний алба

  11.   Эм зүйн алба

Бидэнтэй Харилцах

  • Хаяг: ЭХЭМҮТ - Хувьсгалчдын гудамж, Баянгол дүүрэг,
    16060 Улаанбаатар, Монгол улс
  • Утас: 362205 Захиргаа: 27011
  • Факс: + (976)-11-362633
  • Лавлагаа, дотуур холбоотой холбогдох утас: 362676