Хангамж үйлчилгээ, инженер технологийн албаны танилцуулга

Албаны зорилго:
Хангамж үйлчилгээ, инженер технологийн алба нь төвийн эд аж ахуйн болон хүсний хангамжийг бүрэн хариуцаж, дулаан, сантехник, цахилгаан тоног төхөөрөмж, лифтний тоног төхөөрөмжийн найдвартай үйл ажиллагааг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн үйлчлүүлэгчдэд тухтай орчин бүрдүүлэх, төвийн хэмжээнд цэвэрлэгээ үйлчилгээ, объектын бүрэн бүтэн байдлыг хангах, тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх, барилгын засвар болон мужааны үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх, хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч нарт эмчилгээний хоолоор чанар, аюулгүйн өндөр түвшинд үйлчлэн ажиллах

Мэргэжлийн хүчин чадал:
Хангамж үйлчилгээ, инженер технологийн алба нь төвийн ерөнхий захирлын 2011 оны “Төвийн дүрэм, бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай” 188 тоот тушаалаар байгуулагдан, үйл ажиллагаа явуулж байна.
Хангамж үйлчилгээ, инженер технологийн алба нь Инженер техникийн тасаг, Эмчилгээний хоол судлалын тасаг, Төвийн аж ахуйн тасаг, Хүүхдийн эмнэлгийн Аж ахуйн хэсэг, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн Аж ахуйн хэсэг гэсэн бүтэцтэйгээр ажилладаг. 

 

Хангамж үйлчилгээ, инженер технологийн албаны дарга Ч.Чулуунсүрэн
Утас: 70121200
Имайл хаяг: chuka0605@yahoo.com

 

 

Эмчилгээний хоол судлалын тасгийн эрхлэгч Б.Нарантуяа

 

 

Имайл хаяг: nar0219@yahoo.com

 

 

Төвийн Аж ахуйн тасгийн дарга Л.Төмөр

 

 

 

 

 

Инженер техникийн тасгийн эрхлэгч С.Эрдэнэчимэг

Имайл хаяг: esereenen27@yahoo.com 

 

 

 

Хүүхдийн эмнэлгийн Аж ахуйн хэсгийн ахлагч Б.Пүрэвсүрэн

Имайл хаяг: puujee_15@yahoo.com 

 

 

 

 

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн Аж ахуйн хэсгийн ахлагч Я.Отгонжаргал

Имайл хаяг: otgonjargal@yahoo.com 

 

Үйл ажиллагаа:

Тус алба нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:
• Төвийн инженер техникийн тасаг: Дулаан сантехник, цахилгаан, эрчим хүч, лифтний тоног төхөөрөмжийн найдвартай үйл ажиллагааг ханган үйлчлүүлэгчдийн эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн үйлчлүүлэгчдэд тухтай орчин бүрдүүлэх

Дулаан сантехникийн хэсгийн үйл ажиллагаа:

 • Төвийн халаалтыг тогтмол температурт байлган дулааны хувиарлах, халуун усны бойлерын тоног төхөөрөмж, тасаг нэгжүүдийг халуун хүйтэн усаар тасралтгүй найдвартай аюулгүй хэвийн ажиллагааг хангах
 • Төвийн барилга байгууламжид ашиглагдаж буй дулаан хувиарлах холигч узель, ялтсан бойлер, халуун хүйтэн усны шугам, тоолуур, автомат тохируулгын хаалтнууд,усан сангийн узель, халуун хүйтэн ус хангамжийн системийн төвлөрсөн ус хадгалах нөөцлөх банк битүүмжлэл шалгах, хяналт тавих
 • Цахилгаан тоног төхөөрөмж, лифтны хэсгийн үйл ажиллагаа:
 • Төвийн цахилгааны эрчим хүчийг тасралтгүй байнгын бэлэн байдалд байлган дэд станц, хувиарлах, салбар шит ба тоног төхөөрөмж, лифтны бүрэн бүтэн байдал ба тасаг нэгжүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай аюулгүй хэвийн ажиллагааг хангах
 • Барилга байгууламжид тоноглогдсон цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станц, трансформатор, хувиарлах,салбар шит, нөөц үүсгүүр, лифтны тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Төвийн Аж ахуйн тасаг, ХЭ-ийн Аж ахуйн хэсэг, ЭБЭЭ-ийн АА-н хэсэг: Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, объектын бүрэн бүтэн байдлыг хангах, тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх, төвийн барилгын засвар болон мужааны засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх
 • Төвийн хэмжээнд тасаг нэгж болон гадаад үзэмжинд барилгын болон мужааны засвар үйлчилгээг өгөгдсөн стандартын дагуу чанартай хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэх
 • Тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай дуудлага, үйлчилгээний ажилд үйлчлэх үйлчилгээг тээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэх
 • Төвийн объект, үл хөдлөх хөрөнгө, хуулиар олгогдсон эзэмшил газар, объектын доторхи эд хогшил, хайс хашааны бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах, гэмт халдлагаас сэргийлэх
 • Төвийн хэмжээнд ажлын байр нийтийн эзэмшлийн талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг стандартын дагуу хийх
 • Эмчилгээний хоол судлалын тасаг: Үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний хоолоор үйлчлэх, хоол бэлтгэх, үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа, үйлчилгээний дэг, эрүүл ахуй аюулгүй байдал, чанар, үр дүнг сайжруулах, хоол эмчилгээний тусламж үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх
 • Үйлчлүүлэгчдэд хоолны төрөл, өвчний нэршил, дугаар зааврын дагуу эмчилгээний хоол бэлтгэх
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд эмчилгээний хоолны тухай зохих мэдлэгийг эзэмшүүлэх

Бидэнтэй Харилцах

 • Хаяг: ЭХЭМҮТ - Хувьсгалчдын гудамж, Баянгол дүүрэг,
  16060 Улаанбаатар, Монгол улс
 • Утас: 362205 Захиргаа: 27011
 • Факс: + (976)-11-362633
 • Лавлагаа, дотуур холбоотой холбогдох утас: 362676